Zarząd

 

ROBERT BARTLEWSKI
Prezes Zarządu
Kontakt

 

JAN STYPUŁA
Członek Zarządu
Kontakt

 

Spółdzielnię Socjalną "Dorkas" reprezentuje dwuosobowy Zarząd, który kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub statucie innym organom Spółdzielni. Pczy czym oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. [Za statutem Spółdzielni Socjalnej "Dorkas" § 72]