O nas

Koncepcja założenia spółdzielni socjalnej towarzyszyła nam od dłuższego czasu, a rozmowy na ten temat doprowadziły do zwołania Walnego Zgromadzenia, które 2 lutego 2015 r. powołało do życia Spółdzielnię Socjalną "Dorkas" wraz z dwuosobowym Zarządem. Od tego momentu prowadziliśmy działania związane z rejestracją Spółdzielni i przygotowaniem się do realizacji naszych celów. Spółdzielnia Socjalna "Dorkas" została powołana przez 5 osób, które są odpowiedzialne za poszczególne kierunki naszej działalności.

 

PRZEMYSŁAW ZABOROWSKI
Dział budowlany
Kontakt

 

AGNIESZKA MIERZWA
Dział gastronomiczny
Kontakt

 

 

ROBERT BARTLEWSKI
Dział druku i reklamy
Kontakt

 

JAN STYPUŁA
Dział reklamy
Kontakt