Identyfikacja

Jesteśmy w czasie tworzenia podstawowej księgi znaku. W późniejszym czasie podejmiemy się stworzenia księgę identyfikacji, która bęzie oficjalnym zapisem wzorców prezentacji naszej Spółdzielni w sposób kompleksowy opisując elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. Księga z założenia ma obejmować następujące elementy wizualnej identyfikacji Spółdzielni Socjalnej "Dorkas"

  • symbol firmy – logo.
  • kolory firmowe (wariantem "b").
  • typografie firmowe,
  • druki (papier firmowy, koperty, dokumenty handlowe oraz inne druki firmowe),
  • wzory materiałów reklamowych, form audiowizualnych (np. prezentacji), materiałów drukowanych dla celów public relations,
  • oznakowanie środków transportu,
  • informacja wizualna (tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, szyldy, tabliczki informacyjne).

 

Kolorystyka (dwa warianty)