Uwaga! Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Dorkas” w Kłodzku na podstawie art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o prawie spółdzielczym oraz § 51 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 07 lipca 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rodzinnej 47 w Kłodzku.