Nasza Spółdzielnia została zarejestrowana

Dnia 8 kwietnia 2015 r. nasza Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu rozpoczynamy działalność. Mamy zamiar świadczyć usługi zgodnie z naszą misją i wytyczonymi celami.